แหล่งประมงลำน้ำสงคราม-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

แหล่งประมงลำน้ำสงคราม
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 6967ครั้ง


 
ลำน้ำสงครามในช่วงฤดูน้ำหลาก

 

แหล่งประมงลำน้ำสงคราม
สถานที่ตั้ง
ลำน้ำสงครามมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครและอำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี เทือกเขาดังกล่าว ประกอบด้วยภูต่าง ๆ เช่น ภูผาหัก ภูผา เพลิน ภูผาเหล็ก แหล่งกำเนิดของลำน้ำสงครามส่วน ใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านตาดภู วง ตรงกลางเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเทลาดจาก ภูพานลงไป มีภูสิงห์ ภูทอก ภูลังกา ซึ่งอยู่ตอนบน ทำให้พื้นที่เทลาดเป็นตัวบังคับให้ลำน้ำสงครามไหลจาใต้ไปเหนือ ไปออกแม่น้ำโขง คือไหลจากต้นน้ำใน เขตอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครกับอำเภอหนองหาร จังหวัด อุดรธานี และไหลวกขึ้นไปทางเหนือผ่านอำเภอหนอง โทงเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งในลำน้ำสงครามหาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านม่วง จังหวัด อุดรธานี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แล้วเปลี่ยนทางเดินไป ทางตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่ระหว่างอำเภอคำ ตากล้า และอำเภออากาศอำนวย อำเภอพระเจริญ อำเภอเซ กา จังหวัดหนองคาย แล้ววกเข้าเขตอำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม ผ่านตำบลสามผง ท่าบ่อสงคราม นาเดื่อ แล้ว วกเข้าอำเภอท่าอุเทนไปลงแม่น้ำโขง ที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
นอกจากลำน้ำสงครามได้รับน้ำฝนจากเทือกเขา ต้นสำคัญ ๆ ดังกล่าวมาแล้วลำน้ำสงครามยัง ได้รับน้ำจาก ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีน้ำ ขัง ลักษณะแหล่งน้ำเว้า ๆ แหว่ง ๆ ที่เรียกว่า "ซิงเป็นจำนวนมากแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติ เหล่านี้เกิดจาก ภูทอก ภูสิงห์ ภูวัง
ไหลลงสู่ลำน้ำสงครามที่บ้านท่านพันโฮง ลำน้ำสงครามจึงมีปาน้ำสายต่าง ๆ เช่น ปากอูน ปากยาม ปากเมา ปากซาง ปากซิว บริเวณปากน้ำ ทั้งหมดนี้เป็นแอ่งลุ่ม แต่กว้าง ใหญ่มากและมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนเสมอ
ความยาวของแม่น้ำสงครามที่ไหลผ่านพื้น ที่อำเภอต่าง ๆของจังหวัดสกลนครอุดรธานี หนองคาย และนครพนม เป็น ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 420กิโลเมตร เป็นพื้นที่ ประมาณ 13,800 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,318 ,500 ไร่ นับเป็นลำน้ำสายสำคัญของภาค อีสานตอนบนที่มีความสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจและ สังคม ของผู้คนที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำแห่ง นี้ 
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากลำน้ำสงคราวยาว 420 กิโลเมตร และมีพื้นที่ลุ่ม น้ำกว้างใหญ่ มีการกระจายตัวของผู้คน มี ความหนาแน่นแตกต่างกัน ดังนี้จึงมีการ รับประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ จึงขอแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราวออกเป็น ส่วนดังนี้
1ลุ่มน้ำสงครามตอน บนคือ บริเวณที่อยู่เชิงเขาภูพานลงมา ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จนถึง อำเภอหนองหานและอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บริเวณ นี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมมาช้า นานนับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เพราะมีที่ ราบลุ่มในการทำนา และมีลำน้ำสายต่าง ๆ ไหลจากเทือกเขาภูพานลงมาหล่อเลี้ยงตลอด ปี ผู้คนที่เข้ามาตั้งคืนฐานบริเวณนี้ ในปัจจุบันมีอาชีพในการทำนาเป็นสำคัญ
2ลุ่มน้ำสงครามตอนกลางคือ บริเวณที่ต่อ เนื่องกับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสงครามตอนเหนือ ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัด อุดรธานี อำเภอบ้านม่วงและอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็น บริเวณที่ดอน พื้นที่เป็นดินลูกรัง มักมี ป่าเต็งรังปกคลุม แม้จะมีลำน้ำ ลำ ด้วยไหลผ่าน แต่ก็มีที่ราบลุ่มที่เหมาะ กับการปลูกข้าวน้อย จึงเป็นเขตที่ค่อนข้าง แห้งแล้ง และเหมาะแก่การทำไร่ และการหา ของป่ามากกว่า เป็นบริเวณที่ผู้คนมาตั้ง ถิ่นฐานอยู่น้อย และการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ก็มักเกิดขึ้นในระยะหลัง อันสืบเนื่องมา จากไม่มีที่ดินทำกินกับการขยายตัว ของการคมนาคม ถนนหนทาง จึงทำให้เกิดชุม ชนตามถนนมาก ส่วนใหญ่ผู้คนที่เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้คือ ผู้ที่ขยายตัว มากจากบริเวณลุ่มน้ำสงครามตอนบนและตอนล่าง
อย่างไรก็ดีพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอน กลาง เป็นแหล่งที่ผลิตเกลือสินเธาว์กันมาก มีทั้ง การผลิตเกลือที่ใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ เช่น การตัก น้ำเกลือมาต้มจนแห้งได้เกลือสินเธาว์และการ ฉีดน้ำเข้าไปทะลายโพรงชั้นเกลือใต้ดินแล้ว สูบน้ำเกลือขึ้นมาตากแห้งเช่นเดียวกับการ ทำนาเกลือสมุทรตามชายทะเล การทำเกลือวิธี นี้ทำเป็นแบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งเกลือจำหน่าย ให้โรงงานเป็นรายได้นับแสนบาทลำน้ำสงครามในช่วงฤดูแล้ง
นอกจากการผลิตเกลือแล้ว ยังมีการปลูกพืชอุต สาหกรรม เช่น มะเขือเทศ ไผ่ ยูคาลิปตัส ซึ่งปลูกเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ เข้าส่งโรงงาน อุตสาหกรรมมะเขือเทศ กระป๋อง โรงงานผลิตกระดาษ เป็นต้น
ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ด้าน เหนือของอำเภอบ้านม่วง อำเภออากาศอำนวยและอำเภอนา หว้า ลงไปจนถึงอำเภอศรีสงคราม อำเภอคำตาก ล้า อำเภอบ้านแพง หรืออีกนัยหนึ่งคือ บริเวณสอง ฟากฝั่งลำน้ำสงครามจากบริเวณอำเภอโซ่พิสัย อำเภอ คำตากล้า อำเภอเซกา จนไปถึงอำเภอศรี สงครามและอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บริเวณนี้เป็น บริเวณลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง เต็มไปด้วยป่าบุ่ง ป่าทาน และป่าไม้ที่มีพันธุ์ไม้เกิดจาก ดินเค็ม มีลักษณะที่ต่างไปจากบรรดาป่าไม้ เต็งรังที่พบในบริเวณลุ่มน้ำสงครามตอนกลาง
ผู้คนในบริเวณที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น พวกประมงน้ำจืดและพวกกึ่งทำประมงและการ เพาะปลูก เพราะพวกที่อยู่ห่างลำน้ำสงครามนั้น มีโอกาสทำนาทำไร่ตามพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามที่ดอนและป่าบุ่ง ป่าทามในฤดูแล้ง แต่ในฤดูน้ำก็มีอาชีพจับปลา จากลำ น้ำและลำห้วย หนอง บึง ผู้คนที่เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมา จากทางฝั่งแม่น้ำโขง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีทั้งที่เคลื่อนย้ายเข้ามาและถูก กวาดต้อนเข้ามาทางฝั่งประเทศลาวในสมัยรัช กาลที่ 3
บริเวณลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจึง เป็นบริเวณที่ทำรายได้สูงกว่ากลุ่มที่อยู่ ในบริเวณลุ่มน้ำสงครามตอนบนและตอนกลาง โดย เฉพาะการจับปลาขายระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ผู้ ที่มีเครื่องมือจับปลาขนาดใหญ่ เช่น มองกวาด ดางกัด สะดุ้ง โต่ง จะมีรายได้ครอบครัวละ หลายหมืนบาท นอกจากรายได้จากการจำหน่าง ปลาสดแล้ว ยังมีรายได้จากการจำหน่ายปลา ร้า ซึ่งราคาในปัจจุบันสูงถึงโอ่งละ 1, 000 บาท แหล่งปลาร้าในเขตลำน้ำสงครามถือ ว่าเป็นแหล่งปลาร้าที่ใหญ่ที่สุดในภาค อีสานในปัจจุบัน 
ปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อชุม ชนและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่จะมีผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาจเกิดขึ้นกับ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนกลางคือ ปัญหาการ ทำอุตสาหกรรมนาเกลือ ซึ่งมีการฉีดน้ำ เข้าไปในโพรงชั้นเกลือใต้ดินซึ่งจะมี ผลให้ชั้นดินลึกเป้นโพรงกว้าง และเกิดการ ทรุดตัวของผิวดินเป็นสงกว้างเป็นอันตรายต่อ อาคารและสิ่งก่อสร้างชำรุดพังลงได้ นอกจาก นี้น้ำเกลือที่สูบขึ้นมาตากแห้งยังไหล ไปสู่เรือกสวนไร่นา แม้ในลำน้ำจะทำ ให้เกิดมลภาวะอย่างกว้างขวาง ปัญหาดังกล่าวนับ เป็นปัญหาที่ต้องหามาตรการแก้ไขอย่างจริง จังโต่ง สามารถดักปลาได้ครั้งละมากๆ
สำหรับปัญหาต่อลุ่มน้ำสงครามตอนล่างคือ ปัญหาการจับปลาด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่ ไม่ถูก ต้องตามกฎหมายย่อมมีผลทำให้พันธุ์ปลาหมด ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งควรจะมีมาตรการควบ คุมให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมและมีปริมาณ ไม่มากนัก ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาที่รัฐ บาลมีโครงการกั้นประตูน้ำสงคราม เพื่อกักน้ำ ไว้ในฤดูน้ำลดและกั้นมิให้น้ำจาก แม่น้ำโขงทะลักเข้าลำน้ำสงครามยามฤดูฝน ย่อมมีผลเสียหายต่อการวางไข่ของปลา ซึ่งชาวประมงเชื่อว่า สาเหตุที่มีปลาชุกชุม เพราะมีปลาจากลำน้ำโขงว่ายทวนกระแสน้ำ ขึ้นไปวางไข่และเจริญเติบโตในลำน้ำ สงครามหารมีการปิดกั้นประตูน้ำจะทำให้ ปลาไม่อาจว่ายน้ำขึ้นไปผสมพันธุ์และวาง ไข่ตามธรรมชาติได้และจะมีผลให้ปริมาณ ปลาลดลง ดังนั้นรัฐบาลจะต้องวิจัยหา ข้อมูลเรื่อง หาเหตุที่มีปลาชุกชุมใน ลำน้ำสงครามอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจทำ ประตูกั้นน้ำ
อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมาย ของการสร้างประตูน้ำเพื่อกักมิให้กระแสน้ำ จากลำน้ำโขงไหลทะลักเข้าลำน้ำสงครามานั้น เป็นสมมุติฐานที่ผิดพลาด เพราะปัจจุบันปริมาณน้ำใน ฤดูฝนที่ท่วมท้นพื้นที่สองฟากฝ่งลำ น้ำสงคราม เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกเป็น บริเวณกว้าง ทำให้กระแสน้ำจากเอกเขาต่าง  ในบริเวณเขตเทือกเขาภูพานไหลลงน้ำสงครา และลำน้ำสาขา ซึ่งไหลลงสู่น้ำสงคราม จึง ทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากมหาศาล มิได้เกิด จากน้ำจากลำน้ำโขงไหลล้นเข้าปากน้ำ สงคราแต่อย่างใด ปัญหาดังกล่าวจึงต้องทบ ทวนให้ถ่องแท้ก่อนมีการตัดสินใจสร้าง ประตูน้ำตามนโยบายของรัฐบาล 
การเดินทางเข้าสู่แหล่งน้ำสงคราม
เนื่องจากลำน้ำสงครามเป็นลำน้ำที่มีความยาวไหลผ่านพื้นที่อำเภอ ต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนอองคาย และนครพนม จึงทำให้ลำน้ำสงคราม เป็นที่รู้จักกัน อย่างกว้างขวาง เช่น อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร อำเภอศรี สงคราม อำเภอท่าอุเทน ซึ่งลำน้ำสงครามจะไหล ออกไปสู่แม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี จึง เป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม
การเดินทางไปบ้านไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน สามารถเดินทาง ได้หลายเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางจากนครพนม ตาม ทางหลวงหมายเลข 22 แยกเข้าเส้นทางหมายเลข 212 ซึ่งผ่าอำเภอไชยบุรีไม่ห่างจากปากน้ำ สงคราม

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file1/p7.html


เข้าชม : 6967 ครั้ง
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร 5 อันดับล่าสุด

      พิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนคร 23 / ก.พ. / 2556
      สัญลักษณ์จังหวัดสกลนคร 29 / ส.ค. / 2554
      อินทนิลน้ำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร 5 / เม.ย. / 2554
      ชาวไทยโซ่ 24 / มี.ค. / 2554
      แหล่งประมงลำน้ำสงคราม 24 / มี.ค. / 2554ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 16:11:01
rolex replica . omega replica . . chanel replica . Thank you for the article of your management .
โดย : Han    ไอพี : 198.211.7.171


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 15:04:37Some say a Replica Handbags UK from this brand can cost several thousands Cheap Authentic balenciaga handbags dollars which is quite a lot for some people. They are considered Discount Designer Handbags which are quite expensive and stylist. If you want to buy one, you have to think of where to wear them and which outfit you will wear them with, because this expensive bottega veneta handbags definitely does not go with a cheap outfit or casual outfit at all.You should have a fancy dress with a pair of expensive Replica designer handbags too.
โดย : Handbags    ไอพี : 23.27.115.2


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 01:15:23
cheap michael kors purses
michael kors outlet online
michael kors factory outlet
michael kors outlet store
cheap michael kors bags
โดย : Mt1983    ไอพี : 23.89.209.18


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:59:24
ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ติดกับลำน้ำสงครามที่อ.บ้านดุงจ.อุดรธานี อ่านรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลำน้ำแห่งนี้ ซึ่งผมจะได้นำข้อมูลนี้บอกกล่าวสืบไป ขอคุณครับ
โดย : ning_wow@hotmail.com    ไอพี : 115.67.246.0


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:39:07
ดีดี
โดย : โต้ง    ไอพี : 125.26.243.110

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


โรงแรม อารยะ สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

โรงแรม หนองหาร เอลลิแกนท์ สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม สกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

โรงแรม ไพลิน สกลนคร สบาย สบาย สไตล์ ไพลิน
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

รับติดตั้งจากดาวเทียมทุกระบบ ฟรีค่าติดตั้ง และกล้องวงจรปิด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

บีบี การ์เด้นท์ ห้องพัก โรงเรม รายวัน รายดือน สะอาด หรูหรา ปลอดภัย
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

บ้านพักคนธรรมะ โฮมสเตย์ บ้านหนองผือ ติดกับวัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ]
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน

วนาลี ตะวัน ภูผา รีสอร์ท ที่พักสไตล์โฮมสเตย์ บ้านไม้ทั้งหลัง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

กาแฟดอยช้าง อ.พังโคน ร้านกาแฟแท้ๆ จากดอยช้าง จ.เชียงราย
ร้านอาหาร สวนอาหาร
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™