พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
บุคคลสำคัญในจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 6038ครั้ง


 
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

 

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ประวัติ
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นามเดิม ฟั่น สุวรรณรงค์ เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตินิกาย ซึ่งคุณ ธรรม และปฏิปทาของท่านได้เป็นที่ซาบซึ้งแก่ศิษ ยานุศิษย์และบุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ใน จังหวัดสกลนครหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น แต่เป็นที่กว้างขวางโดยตลอดทั่วทั้งประเทศ ทั้ง นี้ ข้อธรรมและปฏิปทาของอาจารย์ฝั้นนั้นกล่าวได้ ว่าเป็นเนื้อแท้ของคำสอนของพระคุณเจ้าที่มุ่งให้ละการติดยึดทั้งหลาย ทั้งมุ่ง ทำจิตใจให้สะอาดและสงบ ก็เป็นที่บรรลุ ความสุขที่แท้จริงได้ชั้นหนึ่งแล้วพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กับพระราชวิมลเมธีเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ชาติกาลเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน ปี กุน ตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2442 ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บิดาคือเจ้าไชยกุมาร (เม้า ) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเจ้าเมืองพรรณา นิคม ส่วนมารดาชื่อ นุ้ย เป็นบุตรีของหลวงประชานุ รักษ์มีพี่น้องบิดามารดาทั้งหมด คน ถึง แก่กรรมแต่ยังเล็ก คน ส่วนอีก คน ได้แก่ 1.นายกองแก้ว 2.ท้าวกุล 3.นางเที้ยง 4.พระอาจารย์ฝั้น 5.ท้าวคำ 6.นางคำผัน
พระอาจารย์ฝั้น เมื่อครั้งอยู่ในวัยรุ่นมีความ ประพฤติเรียบร้อย อ่อนโยน อุปนิสัยใจคอเยือกเย็นและ กว้างขวาง เช่นเดียวกับบิดา ทั้งมีความขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคหนักเอาเบาสู้ ช่วยเหลือ กิจการงานของบิดามารดาและญาติพี่น้องโดย ไม่เห็นแก่ความลำบากยากเย็นใด ๆ ทั้งสิ้น
พระอาจารย์ฝั้น ได้เริ่มเรียนหนังสิอมา ตั้งแต่เมี่ออยู่ที่บ้านม่วงไข่ โดยเข้า ศึกษาที่วัดโพธิ์ชัย แบบเรียนที่เขียนอ่านได้ แก่ มูลบทบรรพกิจ ผู้เป็นอาจารย์สอนหนังสือ ได้ แก่ พระอาจารย์ตัน กับนายหุ่น ไชยชมภู ซึ่ง ในความขยันหมั่นเพียรด้านการศึกษานั้น สามารถถึง ขนาดได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ให้เป็น ครูสอนเด็ก ๆ แทน ในขณะที่อาจารย์มีกิจ ธุระจำเป็น ต่อมาได้ศึกษาต่อกับนายเขียน อุปพงค์ พี่เขยที่ขอนแก่น เมื่อแรกจบการศึกษาพระอาจารย์ฝั้นมีความตั้งใจที่จะเข้ารับ ราชการ แต่ภายหลังได้เปลี่ยนความตั้งใจ แต่ เดิมนั้นเสีย
สาเหตุที่ท่านเกิดไม่ชอบงาน ราชการนั้นก็เพราะเมื่อครั้งไปเล่าเรียนกับ พี่เขยที่ขอนแก่น พี่เขยได้เข้าใช้เอาปิ่นโต ไปส่งให้นักโทษอยู่เสมือ นักโทษคน หนึ่งคือ พระยาณรงค์ฯ เจ้าเมืองขอนแก่น ซึ่งต้อง โทษฐานฆ่าคนตาย นอกจากนี้ยังมีข้า ราชการถูกจำคุกอีกบางคนตายอีก เหตุ นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเปลี่ยนใจไม่อยาก เข้ารับราชการ และสภาพของบรรดานักโทษที่ ท่านประสบมาทั้งโทษหนักโทษเบา ได้เป็นภาพ ติดตามท่านอยู่แต่นั้นมา นับได้ว่าเป็น เหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านรู้จักปลง และประจักษ์ ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตภาพธุดงวัตร์ของท่านอาจารย์ในแผ่นกระเบื้องดินเผารอบพิพิธภัณฑ์
ภายหลังจึง ได้บรรพชาเป็นสามาเณรที่วัดโพนทอง บ้าน บะทอง ตำบลพรรณาเมื่อเป็นสามเณรอยู่ ท่านได้ใส่ ใจศึกษาและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป้นอัน มากถึงขนาดคุณย่าของท่านได้พยากรณ์เอาไว้ ว่า ในภายภาคหน้าท่านจะเข้าไปอาศัยอยู่ ในป่าขมิ้นจนตลอดชีวิต ระหว่างนั้นจะสร้างแต่ คุณความดีอันประเสริฐเลิศล้ำค่าจะเป็นผู้ บริสุทธิ์ผ่องใสประชาชนทุกชั้นตั้งแต่สูงสุด จนต่ำสุด ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ที่ได้ฟังธรรม เทสนาของท่าน จะบังเกิดความเลื่อมใสในตัวท่าน และรสพระธรรมที่ท่านเทศนาเป็นอันมาก
ครั้งเมื่ออายุ 20 ปี ท่านได้อุสมบทเป็น พระภิกษุ ณ พระอุโบสถวัดสิทธิบังคม ที่บ้านไฮ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม โดยพระครูป้องเป็นพระ อุปัชฌาย์พระอาจารย์บาล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และอนุสาวนา จารย์ระหว่างจำพรรษาอยู่ที่วัดสิทธิบังคม ท่านได้ ท่องบ่นเจ็ดตำนานจนจบบริบูรณ์ขณะเดียวกันพระ อุปัชฌาย์ก็ได้สอนให้รู้จักวิธีเจริญกัมฎฐาน ตลอดพรรษาด้วย เมื่อออกพรรษาท่านได้กลับมาอยู่ ที่วัดโพนทอง ซึ่งมีอาณาครูธรรมเป็นเจ้าอาวาส(ภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครู สกลสมณกิจ เจ้าคณะจังหวัดสกลนครท่านอาญาครู ธรรม ชอบฝึกกัมมัฏฐานให้พระลูกวัดเสมือ หลัง ออกพรรษาระหว่างเดือนอ้ายถึงเดือน ท่านได้ชัก ชวนพระลูกวัดออกเที่ยวธุดงค์ไปฝึกหัดภาวนา เจริญกัมมัฎฐานตามป่าเขาลำเนาไพร ตามถ้ ก ตามป่าช้าต่าง ๆ ตามป่าช้าต่าง ๆ ที่เป็นที่วิเวก ซึ่งพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ติด ตามไปด้วย
.2463 เดือน พระอาจารย์ฝั้น ร่วมด้วยพระภิกษุอื่น ๆ ได้ รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัต โต ซึ่งได้เที่ยวธุดงค์พร้อมพระภิกษุสามเณรอีกหลาย รูป และได้พักที่วัดป่าภูไทสามัคคี บ้าน ม่วงไข่ ตำบลพรรณาญาติโยมทั้งหลายในบ้านม่วง ไข่ได้พาไปนมัสการและขอฟังพระธรรมเทศนา ในครั้งนั้น พระอาจารย์มั่น ได้แสดงพระธรรมเทศนา ในเบื้องต้นหลายประการ เป็นที่ซาบซึ้งแก่ชาวบ้าน พากันสมาทานรับเอาพระไตรสรณคมเป็นที่ พึ่ง ส่วนท่านอายาครูดี พระอาจารย์กู และ พระอาจารย์ฝั้น เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ บังเกิดความปิติยินดีและเลื่อมใส จึงได้ร่วม ธุดงค์ติดตามพระอาจารย์มั่นในเวลาต่อมาโดย ประสงค์จะไปศึกษาธรรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่ ซึ่งพระอาจารย์มั่นได้ศึกษาธรรมะทั้งได้ศึกษาธรรม จากพระอาจารย์มั่น เมื่อพำนักอยู่บ้านตาลโกนตำบล ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน อยู่เสมอ ซึ่งภาย หลังด้วยความตั้งใจในการศึกษาให้เองโดย ไม่ต้องไปถึงจังหวัดุบลฯ ในปี 2464 ในการศึกษาธรรมบางครั้งพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ ออกบำเพ็ญภาวนาโดยลำพัง เมื่อขัดข้องสงสัยในข้อ ธรรมอันใดก็กลับมาเรียนถามพระอาจารย์มั่น
วันที่ 21 พฤษภาคม 2468 ภายหลังเมื่อพระอาจารย์ ฝั้น สามารถฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง บำเพ็ญภาวนาได้ตลอดก็จึงได้ตัดสินใจรับ การญัติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตนิกาย เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2468 ที่วัดโพธิ์สมภรณ์ จังหวัด อุดรธานี โดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เมื่องครั้ง เป็นพระครูสัฆวุฒิกร เป็นพระอุปัชฌาย์พระรถ เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระมุกเป็นพระอนุสาวนา จารย์
นับแต่นั้นมา พระอาจารย์ฝั้น ได้ ธุดงค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหาที่สงบ เจริญกัมมัฎฐานในหลายจังหวัดตลอดภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และในบางโอกาสก็ได้กลับมาจังหวัด สกลนครเป็นครั้งคราวรวมทั้งไ ถึงปีพ. .ด้กลับมายังที่พักชั่วคราว ซึ่งเดิมเป็น ป่าช้าและญาติโยมได้พากันมาถากถาง เตรียมไว้สำหรับให้ท่านพำนัก ปัจจุบันเป็นวัดป่าอุดม สมพร อำเภอพรรณานิคม นอกจากนั้นระหว่างปี  ..2488 ถึงปี ..2497 พระอาจารย์ฝั้นก็ได้จำพรรษา ณ วัดป่าธาตุ นาเวง ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งแต่เดิมตั้ง ใจจะอยู่เพียงคืนเดียว แต่ก็กลายเป็นว่า ท่านได้จำพรรษา ณ วัดดังกล่าวเป็นเวลาถึง ปี และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่า ภูธรพิทักษ์ระหว่างจำพรรษาที่วัดนี้ท่านได้ธุดงค์ ไปยังที่ต่าง ๆ ได้พบสถานที่สำคัญหลาย แห่ง อาทิเช่น ถ้ำภูวัว ในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ถ้ำเป็ดในเขตอำเภอส่องดาวรวมทั้ง ถ้ำขามในเขตอำเภอพรรณานิคม
ระหว่างปี .2498-2506 ท่านอาจารย์ฝั้นได้ติด ต่อไปมาระวห่างวัดป่าถ้ำขาม วัดป่าอุดม สมพร และวัดป่าภูธรอยู่เป็นประจำ ซึ่งท่าน ได้พัฒนาและบูรณะสถานที่และวัดดังกล่าวโดย ความร่วมมือและสนับสนุนจากญาติโยมและราษฎรโดย ทั่วไปอย่างกว้างขวางจากความตรากตรำและความเหน็ด เหนื่อยทั้งจากการเดินทางการเป็นผู้นำใน การพัฒนาวัดและสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านจำพรรษา และจากวัยอายุซึ่งร่างกายสังขารได้ทรุด โทรมลงไปมาก จึงเป็นเหตุให้ท่านเกิดอาพาธ ขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในครั้งหลังสุดเมื่อ 15 กันยายน 2519 ซึ่งแม้จะได้รับการรักษาพยาบาล ทั้งในโรงพยาบาลของจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลจุฬา ลงกรณ์ที่กรุงเทพมหานครก็ยังมิทำให้อาการทุ เลขึ้นได้
จนกระทั่ง วันที่ มกราคม 2520 ท่านอาจารย์ฝั้นก็ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ณ วันป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม
ปัจจุบันได้มีการก่อร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อา จาโร ขึ้นที่วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณา นิคม เพื่อเป็นที่เก็บรักษาอัฏบริขาร และเครื่องใช้ ต่าง ๆ ไว้ให้เป็นอนุสติแก่พุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีที่ ท่านได้สั่งสมไว้ 
ผลงาน
ระหว่างระยะเวลาร่วมสิบปี ที่ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจา โร ได้ครองเพศภิกษุอยู่นั้น นอกจากการอ บรมจิตใจสานุศิษย์ทั้งพรรพชิตและฆราวาส โดย เทศนาอบรมธรรมะและแนะนำทางด้านจิตภาวนา แล้ว ท่านได้ช่วยประเทศชาติทางด้านถาวรวัตถุอีกนานาประการ อันอาจจะจำแนกได้เป็น ประเภท คือ 
1
วัดในพระพุทธศาสนา
วัดที่ท่านพระ อาจารย์ฝั้น ได้ก่อตั้งและบูรณะจนเป็นวัด ที่มีหลักฐานมั่นคงสืบต่อมาจนปัจจุบัน นี้ ที่สำคัญมีรายนามดังต่อไปนี้
1วัดป่าศรัทธาราม ตำบลทะเล อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา เป็นวัดแรกที่ท่านจัดตั้งขึ้น ตามโครง การของคณะสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานในภาคอีสานที่จะ เผยแพร่ ธรรมปฏิบัติในจังหวัดนั้น ที่เดิมเป็นป่า ช้าสำหรับคนที่ตายด้วยโรคติดต่อ ท่านได้ จัดตั้งและพัฒนาขึ้นจนเป็นวัดถาวรและได้ อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นถึง 12 พรรษา ( ..2475 ถึง 22486)
2วัด ป่าโยธาประสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วัดนี้ท่านพระ อาจารย์ได้บุกเบิกจนเป็นวัดขึ้น แต่ตัวท่าน ไม่ได้จำพรรษาที่วัดนี้ ศิษยานุศิษย์ จากจังหวัดสุรินทร์ยังติดตามไปเยี่ยมท่านถึงสกลนคร เป็นประจำมิได้ขาด
3วัดป่าภูธร พิทักษ์ บ้านธาตุนาเวง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ที่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่และมีผู้ พยายามจะแย่งกรรมสิทธิ์ไป ท่านพระอาจารย์ต้องต่อสู้ ด้วยธรรมะอันยอดเยี่ยมของท่านจึงสามารถรักษาวัด นี้ไว้ได้ท่านตั้งชื่อว่าวัดป่าภูธรพิทักษ์ เพราะระลึกถึงความช่วยเหลือของตำรวจภูธรในสมัย นั้นซึ่งทำให้วัดคงสภาพอยู่ได้ ท่านจำ พรรษาที่วัดนี้ พรรษา (.2488 ถึง 2496)
4สำนักสงฆ์ถ้ำขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครที่ นี่เป็นแห่งที่ท่านพระอาจารย์ชอบมากที่สุด เพราะอยู่บนยอดเขาสูง ทิวทัศน์สวยงามมาก อากาศ ดี ท่านชมเสมอว่าหน้าร้อนก็เย็นสบาย หน้า หนาวก็อุ่นสบายตลอดปี ซ้ำยังเป็นที่วิเวก ปฏิบัติได้ผลดีอีกด้วย เดิมเป็นที่อาศัยของ สัตว์ป่า ท่านยังเคยพบเสือมานอนอยู่ใกล้ ๆ กับที่ท่านนั่งภาวนา ท่านได้ใช้ความเพียร บูรณะขึ้นจนเป็นที่สัปปายะ ท่านจำพรรษา ที่นั่นตั้งแต่ ..2497 จนถึง 2506 พอดีท่านอาพาธหนักรักษาหายแล้วแพทย์ห้าม ขึ้นเขา ท่านจึงต้องย้ายไปจำพรรษาที่วัด ป่าอุดมสมพร แต่ก็ยังระลึกถึงถ้ำขาม อยู่เสมอ พอมีโอกาศมีผู้ศรัทธาช่วยสร้าง ถนนขึ้นไปจนใกล้ยอดเขา พอที่ท่านจะ เดินต่อขึ้นไปได้ท่านก็กลับขึ้นไปพำนัก ที่นั่นเสมอ ๆ ในเวลานอกพรรษาเพื่อหาวิเวก และหนีจากการรบกวน ศาลาใหญ่ที่ท่านสร้าง ไว้บนไหล่เขาถ้ำขามนั้นต้องนับว่าเป็น ของพิสดารอย่างหนึ่งทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรม และแง่ ของความศรัทธา
5วัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวบ่อ ตำบลพรรณาอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดิมเป็นวัดร้างอยู่ พระอาจารย์มาปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยรักษาสภาพเดิมไว้อย่างมากที่สุดให้เป็น ที่สงบราบรื่นและร่มเย็น ในฐานะที่ท่าน มีความคิดในเชิงช่างชั้นเยี่ยม ท่านจำพรรษา ที่นี่หลังจากที่แพทย์ห้ามขึ้นถ้ำขาม เริ่ม ต้นด้วยปี .2506 และจำพรรษา ที่นี่ทุกหีจนถึงแก่มรณภาพเมื่อวัน ที่มกราคม 520 ท่านได้บูรณะวัดนี้ขึ้นมา เป็นขั้น ๆ เพิ่มเติมความสะดวกต่าง ๆ ให้พอ สำหรับคนนับร้อย ๆ ที่มานมัสการขอค้างคืน 
2
ถาวรวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นสารณประโยชน์
ท่านพระอาจารย์ฝั้นเป็นนักพัฒนาตัวอย่างจริง ๆ ท่านไปที่ไหนก็ชักชวนประชาชนให้พร้อม ใจกันก่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เอา ไว้ ผลงานเช่นนี้มีมากแห่ง ที่จะบันทึก ไว้ต่อไปนี้เลือกบันทึกโดยย่อเฉพาะที่ค่อน ข้างสำคัญเท่านั้น
1ทางสายบ้านคำ ข่า -บ้านหนองไผ่ เมื่อปี 2498 ท่านพระอาจารย์ ได้พาญาติโยมชาวบ้านคำข่า และบ้านหนอง ไผ่ พร้อมด้วยชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันพัฒนาทาง จากบ้านคำข่าถึงบ้านหนองไผ่ (อำเภอพรรณา นิคมคิดเป็นระยะทางประมาณ กม.เศษ
2ทางสายบ้านคำข่า-บ้านไร่ ในปีเดียวกัน (..2498ท่านพระอาจารย์พาญาติโยมตัดทางจากหมู่บ้าน คำข่าถึงหมู่บ้านไร่ในเขตอำเภอพรรณานิคม จัดสร้างสะพานข้ามห้วย จำนวนสี่สะดานด้วยกัน ต้องใช้เงินก่อสร้างเฉพาะสะพานในครั้งนั้นประมาณ เก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทเศษต่อหนึ่งสะพาน ก่อ สร้างจนสำเร็จใช้ได้สะดวกระยะทาง กม. เศษ
3ทางสายหมู่บ้านคำข่า- เชิงเขาถ้ำขาม ในปี 2499 ท่านพระอาจารย์ได้ พาคณะศิษย์และญาติโยมตัดทางจากหมมู่บ้าน คำข่าไปที่เชิงเขาถ้ำขามจนสำเร็จรวม ระยะทาง กม.เศษ ภายหลังต่อมาคณะ ศิษย์ที่เขื่อนน้ำอูนได้ไปช่วยเสริมขึ้นอีก และทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท(. พ..) ได้ช่วยซื้อหินลูกรังไป ใส่เพื่อให้เป็นการถาวรพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม
4ทางสาย บ้านม่วงไข่-บ้านหนองโดก ในปี 2506 ท่าน อาจารย์ได้พาคณะญาติโยมพัฒนาาทางจากโรงเรียน ประชาบาลบ้านม่วงไข่ไปจนถึงบ้านหนองโดก เป็นผลสำเร็จเป็นระยะทางประมาณ กม.
5ทางสายอำเภอพรรณานิคม-วัดป่าอุดม สมพร ในปีเดียวกัน (2506)ท่านพระ อาจารย์ได้พาคณะญญาติโยมช่วยกันพัฒนาทางจาก อำเภอพรรณานิคมไปถึงวัดป่าอุดมสมพร จน สำเร็จ ได้ทางยาว กม.เศษ
6สะพานข้ามห้วยทราย ในปี ..2506 นั่นเอง ท่านพระอาจารย์ได้พาคณะศิษย์ทั้งตำรวจ และชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างสะพานข้ามลำด้วย ทรายบนทางแยกธาตะนาเวง (จากถนน พหลโธินสายอุดรฯ-สกนครเข้าไปหา วัดป่าภูธรพิทักษ์ สิ้นเงินในการก่อสร้างสี่ หมื่นบาทเศษ
7โบสถ์น้ำและสระหนอง แวง ใน ..2507 ท่านพระอาจารย์ได้ นำศิษย์และผู้มีศรัททธาทั้งหลายช่วย กันขุดสระใหญ่ขึ้นที่หนองแวง ในบริเวณวัด ป่าอุดมสมพรให้มีน้ำตลอดปี แล้วช่วย กันสร้างโบสถ์น้ำของวัดขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตทั้ง หลัง
8ตึกพิเศษสงฆ์ที่โรงพยาบาลสกลนคร เนื่องด้วยตึกสงฆ์เดิมในโรงพยาบาลสกลนครชำรุดทรุด โทรมมาก และแคบเล็กไป ท่านพระอาจารย์จึงได้ จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยใช้ปัจจัยส่วนตัวของท่าน จำนวนหนึ่ง ได้มีผู้ขอร่วมทำการกุศลกับ ท่านเป็นจำนวนมากเฉพาะในวันวางศิลาฤกษ์ ได้ รับเงินหลายแสนบาท ที่เป็นสิ่งของก็มี มาก ตึกนี้ได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2519 ต่อมาอีก 25 วัน ท่านก็ได้เข้า พำนักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในตึกหลังนั้น ในการอาพาธครั้งสุดท้ายของท่าน
9โดรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เนื่อง จากท่านพระอาจารย์ฝั้น เห็นความละบากของ ประชาชนที่ต้องเดินทางไปรักษาโรคไกล ๆ จึงได้คติดสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้แก่ อำเภอพรรณานิคม โดยท่านนจัดหาที่ดินผืนใหญ่ ให้และรับภาระส่วนใหญ่ในการจัดสร้างอาคาร ทั้งนี้ อาศัยปัจจัยที่มีผู้ถวายท่านไว้เป็น ส่วนตัว ท่านเร่งให้สร้างให้เสร็จใช้การได้ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2520 ตรงกับวันเกิด ของท่าน แม้ท่านจะได้ถึงแก่มรณภาพเสีย ก่อนคณะผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างก็ ได้พยายามทำงานให้ทันตามกำหนด และโรงพยาบาลนี้ ได้เปิดทำการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม2520 โรงพยาบาลนี้เป็นถาวรวัตถุชิ้นสุดท่ายที่ท่าน พระอาจารย์ได้ให้แก่ประชาชน

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file1/pe2.html


เข้าชม : 6038 ครั้ง
บุคคลสำคัญในจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      ช้างในพระพุทธศาสนา 23 / มิ.ย. / 2554
      หลวงปู่ผ่าน วัดป่าปทีปปุญญาราม 11 / พ.ค. / 2554
      ครูครอง จันดาวงศ์ วีระบุรุษสว่างแดนดิน 11 / พ.ค. / 2554
      จิตร ภูมิศักดิ์ 10 / พ.ค. / 2554
      พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 24 / มี.ค. / 2554ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:24:11
สาธุ
โดย : inw    ไอพี : 125.26.243.110

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


บริษัท สกลนครนิสสันเซลส์ จำกัด
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

ไพบูลย์มิลเลอร์ โรงงานผลิต เครื่องสีข้าว เครื่องสีข้าวกล้อง โรงสีข้าวชุมชน โรงสีโครงการ เครื่องบดแกลบ สกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

เฮือน ฮิมภู รีสอร์ท สกลนคร ที่พักแห่งใหม่ อ.ภูพาน
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ส.สมควร เครื่องแบบ-เครื่องหมายข้าราชการทุกกระทรวง ส่งทั่วประเทศ โทร.081-3935596
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

โรงแรม ที่พัก ห้องพัก ตาฟ้า เรสซิเดนซ์ TAFAH Residence ห้องพักหรูระดับพรีเมี่ยม ที่พักรายวัน ห้องเช่ารายเดือน แห่งใหม่ในตัวเมืองสกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ร้านอิงฟ้า ข้าวปุ่นเรณูน้ำปลาร้า เนื้อย่างกระทะไฟฟ้า อาหารตามสั่ง สกลนคร
ร้านอาหาร สวนอาหาร

เรืองสวัสดิ์ เรสซิเด็นซ ห้องพักรายเดือน ห้องเช่ารายวัน
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

บัวสว่าง รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

โรงแรม สกลนคร พี ซี แกรนด์ พาเลซ สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™