ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์
ประเพณีประจำจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 5669ครั้ง


 
ภายในศาลเจ้าปู่มเหสักข์

 

ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์
ช่วงเวลา
วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี 
ความสำคัญ
อำเภอวาริช ภูมิ เป็นชุมชนใหญ่ที่มีชาวผู้ไทยอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก ชาวผู้ไทยเหล่านี้อพยพมา จากเมืองกะปอง ใกล้เมืองตะโปน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรัชสมัยรัชกาลที่ โดยการชักชวนของพระสุนทรราชวงศา(ท้าว ฝ้ายเจ้าเมืองยโสธร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ ดูแลเมืองนครพนม และพระประเทศธานี (คำเจ้าเมืองสกลนคร แต่มิได้รีบด่วนเข้ามาสนรุ่นชาวผู้ไทย เมืองวังที่ได้ตั้งเป็นบ้านเป็น เมืองที่เมืองพรรณานิคม
เมื่อชาวผู้ไทยอพยพ ข้ามโขงเดินทางมาถึงเมืองสกลนคร จึงได้เข้า มาตั้งที่พักชั่วคราวในสนามมิ่งเมืองใกล้ ๆ บ้านเจ้าเมืองสกลนคร โดยมีผู้นำชื่อว่า ท้าวราชนิกูลเป็นหัวหน้าควบคุมผู้คนอพยพเข้ามาใน ..2387 ในช่วง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ เป็นสมัยที่ชนกลุ่มเมืองต่าง ๆ ได้เรียกร้องขอตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้น หลายแห่ง ท้าวราชนิกูลซึ่งอดทนมาเป็น เวลาแรมปี จึงขออนุญาตพาไพร่พลออกไป ตั้งบ้านเมือง แต่กลับถูกขัดขวางไม่ยอมยก พื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดให้ตั้งเมือง กลับแต่ง ตั้งให้บุตรท้าวราชนิกูล อีกคนหนึ่ง เป็นนายหมวด นายกองควบคุมชาวผู้ไทยแทน
ท้าวราชนิกูลเห็นว่าการเจรจาไม่เป็นผล จึงนำอพยพไพร่พลมุ่งไปทางทิศตะวันตก ออกจากเมืองสกลนคร เจ้าเมืองสกลนครได้นำไพร่พล ออกขัดขวางแต่ก็ไม่เป็นผล คงนำไพร พลออกเดินทางไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านหนอง หอย ใกล้กับที่ตั้งอำเภอวาริชภูมิในปัจจุบัน ใน .2416 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาว ไทโย้ย ตั้งเมืองวานรนิวาสได้แล้ว
การตั้ง บ้าเรือนที่บ้านหนองหอยในระยะนั้น ถือว่า ยังอยู่ในเขตเมืองสกลนคร และเป็นเมืองที่ยัง มิได้รับในตราภูมิอนุญาตให้ตั้งเมือง ด้วย ปัญหาดังกล่าวท้าวสุพรหม บุตรชาวท้าวราชนิ กูล จึงได้ขอพึ่งบารมีพระพิทักษ์เขตขันธ์ เจ้าเมืองหนองหาน ท้าวสุพรหม ได้พาบ่าวไพร่ เดินทางไปกรุงเทพฯ เข้ารองเรียนต่อพระยาภู ธราภัย เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพื่อใดโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองแต่เนื่องจากไม่มีใบบอก ของเจ้าเมืองสกลนครก็ไม่อาจนำความขึ้นกราบ บังคมทูลได้ ท้าวสุพรหมจึงเดินทางกลับมา
และได้รับการยกบ้านป่าเป้าเมืองไพร ใน เขตหนองหาน ให้เป็นเมืองของชาวผู้ไทยแทน ต่อมาเมืองเกิดศึกฮ่อใน .. 2418 กองทัพของพระยามหาอำมาติย์ ( ชื่นป เดินทัพขึ้นไปที่หนองคายท้าวสุพรหม ได้คุมเลกไพร่ของตน 30 คน เข้าร่วมกับ กองทัพของพระพิทักษ์เขตขันธ์ เจ้าเมืองหนองหาน ในการปราบฮ่อ เมื่องเสร็จศึกฮ่อแล้ว ท้า วสุพรหมได้ทูลขอบ้านผ้าขาวแขวงเมืองสกลนคร เป็นเมืองขึ้น แต่พระยาประจันตประเทศธานีคัดค้าน พระพิทักษ์เขตขันธ์จึงขอตั้งบ้านป่าเป้าเมือง ไพร่ เป็นเมืองวาริชภูมิให้ท้าวสุพรหม เป็นพระ สุรินทร์บริรักษ์ เจ้าเมืองวาริชภูมิ ขึ้นเมืองหนองหาน เมื่อ ..2420
ในสมัยกรมหมื่นประจักษ์ ศิลปาคม ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการหัว เมือง มณฑลอุดรธานี ได้มีคำสั่งให้เมืองวาริชภูมิ โอนมาทำราชการที่เมืองสกลนคร ใน . ศ.2435 โดยได้กรมการเมืองวาริชภูมิยังคง ตำแหน่งเดิมทุกคน ในพ..2441 ( ..117ได้ประกาศยกเลิกตำแหน่งเจ้า เมือง อุปฮาด ราชวงค์ ราชบุตรมาเป็นตำแหน่งข้าราช การส่วนกลางเช่นปัจจุบัน
ชาววาริชภูมิเชื่อในความ มีจริงของอิทธิฤทธิ์เจ้าปู่มเหสักข์ของตนว่า สามารถเป็นที่พึ่งในยามคับขันให้ตนได้ ทั้งยังมีเรื่องเล่าสืบเนื่องต่อกันมาช้า นานในอิทธิฤทธิ์ของเจ้าปู่ ดังความตอนหนึ่งว่า
ในสมัยอดีต ขุนเพายาว เจ้าเมืองน้ำน้อย อ้อยหนู มีบุตรชาย คน ชื่อเจ้าหุน และ เจ้าหาญ ขุนเพายาว ได้ปกครองไพร่ฟ้าข้า แผ่นดินด้วยความสุข ผู้คนมีมากด้วยทราย หลายดังน้ำ ต่างก็มีอันจะกิน สร้างบ้าน แปลงเมือง อยุ่มานานหลายปีถึงช่วงระยะหนึ่ง บ้านเมืองประสบภาวะฝนแล้ง ข้าวไร่นาเสียหาย เก็บเกี่ยวไม่ได้ผล ประกอบกับความแห้งแล้ง มี ติดต่อกันมาหลายปี ขุนเพายาวพร้อมครอบ ครัว บ่าว นาย ไพร่ จึงได้อพยพลงมาทางใต้ ขบวนเดินทางรอนแรมผ่านป่า ผ่านเขา เป็นเวลา ช้านานหลายเดือน เนื่องจากขบวนประกอบด้วยผู้คน จำนวนมาก ขบวนเดินเท้าจึงหยุดพักผ่อนตั้งค่าย พักแล้ว จึงเดินทางต่อเป็นอย่างนี้เรื่องมา ช่วงเวลาหนึ่งขอนเพายาวได้สั่งให้ขบวนหยุด พัก ตั้งค่ายพัก ณ ที่แห่งหนึ่งด้วยเห็นเป็น ทำเลที่เหมาะ และในวันหนึ่งขณะที่ผู้คน ต่างออกหาเสบียง เจ้าหาญลูกชายขุนเพายาว ผู้น้อง ยิงกวางตัวหนึ่งจนบาดเจ็บ วิ่งหนี ไปได้ เจ้าหาญจึงได้แกะรอยเข้าไปอย่าง ใกล้ชิด จนไปพบกวางตัวนั้นนอนตายที่ หน้าเจ้าหุนผู้เป็นพี่ต่างผ่ายต่างเลยเถียง กันว่า กวางตัวนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ต่างฝ่าย โต้เถียงอย่างไม่ละลดไม่ยอมกัน ร้อนถึง ขุนเพายาวผู้เป็นบิดาต้องมาช่วยตัดสิน ปัญหา ขุนเพายาว ตัดสินให้กวางตัวนั้นเป็น กรรมสิทธิ์ของเจ้าหุน ทำให้เจ้าหาญผู้เป็นน้อง เสียใจว่าบิดาไม่รัก ไม่ตั้งอยู่ในสัตย์ เข้าข้างผู้เป็นพี่ชาย
ความรู้สึกน้อยใจ ทำให้เจ้าหาญชักชวนบ่าวไพร่ และผู้รัก ใคร่พร้อมด้วยครอบครัวอพยพออกจากขบวนของบิดา ไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่ปรากฎว่ามีผู้ ติดตามไปจำนวนมาก ขบวนอพยพรอนแรมป่าอยู่ หลายวัน ผู้คนได้รับความลำบากเป็นอันมาก จึงได้หันไปพึ่งผีฟ้า ซึ่งชาวผู้ไทย นับถือเช่นเดียวกับชาวฮ่อ เจ้าหาญคิดว่า ต่อไปข้างหน้าขบวนอพยพของตนอาจได้รับ ความลำบากได้รับอันตรายตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ อาจ ถึงมีศึกสงครามเป็นแน่แท้ แต่ก็จนใจ ที่ชาวผู้ไทยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น เจ้ายึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งทางใจคุ้มภัยให้ เลย ครั้นขบวนอพยพมาถึงธารน้ำแห่งหนึ่ง ด้าน หลังมีภูเขาใหญ่มีหน้าผาสูงชัน แหงน คอตั้งบ่าเจ้าหาญจึงสั่งให้ขบวนหยุดและ ตั้งค่ายพักขึ้น และพาไพร่พลจำนวนหนึ่งสร้าง ศาลขึ้นหลังหนึ่งด้านหลังค่ายพักหน้าผาสูง แห่งนั้นแล้วต่อมากเมื่อเห็นผู้คนหายเหนื่อย แล้ว จึงนำผู้คน บ่าวไพร่ พร้อมใจกันอธิษฐาน อัญเชิญเทพยดาฟ้าดิน เจ้าภูผา เจ้าป่าเจ้า เขา ให้มาสถิตย์อยู่ ณ ศาลนั้น ขอให้เป็น กำแพงคุ้มกันขบวนของชาวผู้ไทยตลอดไป
ครั้น ทำพิธีเสร็จได้พร้อมกันหาดอกไม้ธูปเทียน บูชา จัดสำรับกับข้าวคาวหวานเลี้ยงและเรียกชื่อเทพ สถิตย์อยู่ ณ ศาลแห่งนี้ว่า "เจ้าปู่มเหสักข์ ผู้คนในขบวนต่างก็ร่วมฉลองเป็นการใหญ่
ขบวนอพยพได้รอนแรมเรื่อยมา ค่ำลง ณ ที่ ใดก็ตั้งค่ายพัก เจอที่เหมาะก็พักหลาย วัน ตั้งค่ายลงที่ใดก็ตั้งศาลเจ้าปู่ ขึ้นไว้ เคารพบูชามิได้ขาด จากนั้นขบวนก็ มุ่งลงใต้เรื่อยมา พอถึงฤดูผนการเดินทาง ลำบากก็หยุดพักขบวน พอเข้าหน้าแล้วก็ออก เดินทางต่อไป ตกบ่ายวันหนึ่งขบวนอพยพผ่าน เข้าไปในป่าใหญ่ อากาศร้อนอบอ้าวมากให้ เกิดไฟป่าโดยมิได้คาดฝัน ไฟได้ไหม้ ลุกล้อมขบวนทุกด้านอย่างรวดเร็ว ต่างคนต่าง จวนตัวไม่รู้ว่าจะไปทางทิศใด เจ้า หาญเห็นจวนตัวนึกอะไรไม่ออกจึงพนมมือ ตั้งจิตวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อเจ้าปู่มเหสักข์ ว่า "บัดนี้ลูกหลานได้รับความลำบากยิ่ง ถึงคราวจวนตัวไฟป่ามาถึงแล้ว ขอบารมี ท่านช่วยขจัดปัดเป่าช่วยคุ้มภัยช่วยเป็นกำแพง กันไฟป่าให้ลูกหลานด้วย ท่ามกลางเสียงร้องค่ำ ครวญกู่เรียกหา และเสียงกิ่งไม้ถูกไฟป่า เผาผลาญ ปาฏิหารย์ของเจ้าปู่ก็ปรากฏไฟป่าอ่อน ตัวลง บ้างก็ดับ บ้างก็เปลี่ยนทิศทาง ไม่ นานท้องผ้าก็แจ่มใสอากาศโปร่งเป็นที่อัศจรรย์ ยิ่งนัก คนทั้งปวงเป็นนิมิตเป็นมงคล เมื่อตั้งค่ายพักแรมในค่ำวันนั้น เจ้าหายจึงให้ จัดพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ขึ้น ดังนั้นการเซ่น สรวงสำหรับผู้ตกทุกข์ขอความช่วยเหลือจึงมี มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เมื่อชาวผู้ไทยใน สมัยของท้าวสุพรหม ผู้เป็นบุตรของท้าวราช นิกูลได้เป็นเจ้าเมืองคนต่อมา ได้รับ พระราชทานทินนามเป็นพระสุรินทร์บริรักษ์และขอ พระราชทานเมืองหนองหอยขึ้นเป็นเมืองวาริชภูมิ ในสมัยรัชกาลที่ ก็ได้อัญเชิญเจ้าปู่ มเหสักข์ แล้วตั้งศาลเจ้าปู่ขึ้นบริเวณที่ดอนซึ่ง เป็นป่ารกทึบ ห่างจากตัวเมืองประมาณ  .(คือบริเวณบ้านนายสาย ใกล้ฝน ในปัจจุบันและใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ จัดพิธีเซ่นสังเวยเจ้าปู่มเหสักข์ทุกปี แต่ศาล เจ้าปู่แห่งนี้ไม่สะดวกสำหรับชาววาริชภูมิ ที่ ต้องการไปไหว้เจ้าปู่เพราะเป็นป่ารกทึบ จึง ได้สร้างศาลจำลองขึ้นหลังหนึ่งไว้ที่บ้านเจ้า จ้ำ (นายทองเพื่อน เหมะธุลินจวบ จนสามารถสร้างศาลเจ้าปู่มเหสักข์จากดอนหอมา ประดิษฐานไว้ในที่แห่งนี้
ชาวผู้ไทยวาริชภูมิ มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิของเจ้าปู่มเหสักข์ ว่า นอกจากจะสามารถคุ้มครองป้องกันภัยต่าง ๆ ได้แล้ว การคุ้มครองป้องกันอัคคีภัยไหม้บ้าน เมื่องเกิดเหตุยังสามารถพึ่งบารมีได้อย่างชงัด นอกจากนี้ยังปรากฏนิมิตร่างของเจ้าปู่เป็น สัตว์ต่าง ๆ เช่น เสือพาดกลอน งูใหญ่ สุนัขสี ขาว หรือปรากฏในความฝันว่าเป็นชายร่างใหญ่ ผิวดำ เสียงดัง มีอำนาจ แต่งกายนักรบโบราณ มือ ถือดาบ หน้าอิ่มเป็นลักษณะผู้ดี มีสกุลเป็น ชั้นเจ้าตามบุคลิกของผู้นำที่สามารถ 
พิธีกรรม
ส่วนหนึ่งของบริเวณหน้าศาลเจ้าปู่ฯ ขบวนฟ้อนผู้ไทยกะปองของสาววาริชภูมิ ผูกข้อต่อแขน ขอพร อวยพรให้กันในวันสำคัญของชาวผู้ไทย 1 เมษายนของทุกปี
ประเพณีในการทำพิธีเซ่นสังเวยเจ้าปู่มเหสักข์ ในสมัยก่อนมักทำในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ชาวนาเก็บเกี่ยว เสร็จ มีเงินทองจับจ่ายอย่างสะดวก เป็นช่วงเวลาที่ เดินทางสะดวกก่อนถึงฤดูฝนและมักจะทำ พิธีสามปีต่อครั้ง ดังที่กล่าวกันว่า " สองปีฮาม สามปีคอบโดยการเซ่นสังเวย ในยุคนั้นเชื่อว่า วัว-ควาย ที่ถึงคราว หมดอายุขัยจะมาตายเองที่ศาลเจ้าปู่ ผู้ คนเตรียมเครื่องปรุงอาหารไว้ให้พร้อมเพื่อทำลาบ แดง ลาบขาว เนื้อหาบ เนื้อคอน ถวายเจ้าปู่ก่อน หลังจากนั้น ลูกหลานเจ้าปู่จึงบริโภคให้หมด ให้สิ้นห้ามนำกลับบ้าน
อย่างไรก็ดี พิธีกรรมดังกล่าวในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปตามกาล เวลา โดยเฒ่าจ้ำและผู้รับภารหน้าที่จะ จัดเครื่องเซ่นสังเวย อาหารคาว พานบายศรี ขันธ์ ขันธ์ ตามธรรมเนียมเพื่อไหว้เจ้าปู่ ในตอนเช้า มีการแสดงเช่นหมอลำให้ประชาชนชมใน ช่วงกลางวัน ส่วนในภาคกลางคืนเป็นการชุมนุม พี่น้องลูกหลานชาวผู้ไทย กะป๋องวาริชภูมิ หน้าศาลเจ้าปู่ มีการแสดงฟ้อนรำผู้ไทย กะป๋อง ฟ้อนบายศรีขณะเดียวกันก็จะมี การผูกข้อต่อแขนให้ศีลขอพรจากผู้ เฒ่าผู้แก่ 
สาระ
วันที่ เมษายน ของทุก ปี จึงเป็นวันที่มีความหมายของชาวผู้ ไทยวาริชภูมิทั้งที่อยู่ใกล้และไกลที่จะ ต้องพยายามมา "ตุ้มโฮมรวมพี่รวมน้อง ชาวผู้ไทยภาพที่ชาวผู้ไทยหลั่งไหลเข้า กราบไหว้บูชารูปปั้นเจ้าปู่มเหสักขำไม่ ขาดสายท่ามกลางเสียงอวยชัยอวยพรของตนนับ หมื่นคนกลางลานหน้าศาลเจ้าปู่มเหสักข์แสดงถึง ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างหา ได้ยากของสังคมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี เจ้าปู่มเหสักข์เป็นสายโยงใยให้ศรัทธาความเชื่อ ของผู้คนเหล่านี้มารวมกันได้อย่างน่า สรรเสริญ


เข้าชม : 5669 ครั้ง
ประเพณีประจำจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      ประเพณีสงกรานต์ 22 / มี.ค. / 2555
      เผ่าไทกะเลิง 8 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีแซงสนัมประจำมะกอ ระหว่างเดือน 4 - 5 (เดือน มีนาคม - เมษายน) 24 / มี.ค. / 2554
      ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์ 24 / มี.ค. / 2554
      เผ่าไทกะโซ่ หรือไทยกะโซ่ หรือโซ่ 11 / มี.ค. / 2554


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด บุฟเฟ่ต์เนื้อย่างเพื่อชีวิต
ร้านอาหาร สวนอาหาร

เรืองสวัสดิ์ เรสซิเด็นซ ห้องพักรายเดือน ห้องเช่ารายวัน
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

หอพักหญิง พุทธรักษา-ราชาวดี
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน

โรงแรม สกล วีไอพี บริการห้องพัก 24 ชม.ใกล้วัดหนองสิม สกลนคร Sakon VIP Hotel
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

จำหน่าย กลูต้าไธโอนแบบฉีด โบท๊อกซ์หน้าเรียว ฟิลเลอร์ ไหมละลาย ราคาถูก
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

A.P.Autocar เอ.พี.ออโต้คาร์ รถยนต์มือ 2 สภาพเยี่ยม จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand ซื้อรถมือสอง หารถมือสอง รถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ วันทูคาร์
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

บัวสว่าง รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ร้านอาหาร แจ่วฮ้อนบ้านนา สกลนคร (สามแยกนาแก) น้ำซุปเข้มข้น บรรยากาศบ้านนา อาหารอร่อย
ร้านอาหาร สวนอาหาร

บ้าน ชมจันทร์ รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม.พร้อมบริการ
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™