ชาวไทยโซ่-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

ชาวไทยโซ่
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 9394ครั้ง


 
ชาวไทยโซ่เล่นทั่งบั่งในสมัย ร.5 เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จเมืองสกลนคร

 

ชาวไทยโซ่
ความเป็นมา
ชาวไทโซ่ หรือ กะโส้ เป็นชนกลุ่มหนึ่งในจำนวน กลุ่มชาติพันธ์หลายเผ่าพันธ์ในจังหวัดสกลนคร รวมกัน อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ในอำเภอกุสุมาลย์ นอกจากนี้ยัง มีกระจายอยู่รวมกับเผ่าพันธ์อื่น ๆ ในเขต อำเภอน้ำอูน อำเภอกุดบาก ประวัติความเป็นมา ของคนกลุ่มนี้เชื่อกันว่าเป็นชนเผ่าดั้งเดิม ที่อยู่ในพื้นที่นี้มาก่อน ซึ่งเรียกกัน ว่าพวกข่า ขอม แต่ต่อมาค่อย ๆ สูญพันธ์ ไปหรือถูกกลุ่มไปผสมกลมกลืนกันจนหมด ไป
ชาวไทโส้รุ่นใหม่อพยพมาจากทางฝั่ง ซ้ายแม่น้ำโขง เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธ์อื่น ๆ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา แต่ หากมิได้อพยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก เช่นใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โปรดให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา ไปโจมตีนคร เวียงจันทร์และเมืองใกล้เคียงถึง ครั่ง พร้อม กวาดต้อนผู้คนเจ้ามาอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง หลังจากนั้นได้มอบ หมายให้เจ้าเมืองต่าง ๆ ออกไปเกลี้ยกล่อมผู้ คนต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้น อีกหลายแห่งในภาคอีสาน
ชาวไทโส้ที่เมือง กุสุมาลย์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองมหาชัยกองแก้ว ได้ พากันอพยพไพร่พบข้ามโขงเข้ามาอยู่ใน สกลนคร ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว ภายใต้การนำของเพี้ยวงค์กะโซ่ ซึ่งต่อมาพระยาประเทศธานี (คำได้ มอบให้ชาวไทโซ่กลุ่มนี้ไปตั้งบ้านเรือน ที่แขวงกุสุมาลย์ ริมลำห้วยติดชายแดน เมืองนครพนม ต่อมาได้ยกขึ้นเมืองกุสุมาลย์มณฑล เป็นเมืองบริวาร ของสกลนคร ซึ่งทางราชสำนักที่กรุงเทพได้แต่งตั้ง พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เพี้ยวงค์กระโซ่เป็นพระ อรัญอาสาเจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑลใน .2383 
วิถีชีวิตและภาษา
ชาวไทโส้ในเขตอำเภอ กุสุมาลย์มีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากกลุ่มไท ลาว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มออสโตรเอเชียติด เขตภาษามอญ-เขมร มีความเชื่อในเรื่องภูติ ผีวิญญาณมากกว่าความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา มีพิธี กรรมในชีวิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยผีหลายอย่าง เช่น
1ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ ชาวโซ่เชื่อว่า สิ่งธรรมชาติมีวิญญาณประจำอยู่ในสิ่งนั้น ๆ เช่น ลำห้วย ต้นไม้ใหญ่ ทุ่งนา ป่าเขา ซึ่ง เรียกว่า "เยียงนอกจากนี้ผู้ที่ตาย ไปแล้ว วิญญาณจะยังคงปกปักรักษาให้คุณ ให้โทษแก่ลูกหลานได้ เช่น ทำให้ เกิดความ เจ็บป่วย ดังนั้นชาวโซ่จะมีพิธีกรรมเกี่ยว กับการปฏิบัติต่อวิญญาณ เช่น การมีศาลเจ้าปู่ มเหสักข์ การเลี้ยงเจ้าปู่มเหสักข์ในวันขึ้นค่ำ เดือน 3
2ประเพณีในการแต่งงาน แต่เดิม ชาวไทโซ่ถือว่าประเพณีการแต่งงานนั้นจะ มีการลักพาเจ้าสาวหนีลงจากเรือน โดย เจ้าบ่าวจะวางง้าว(ดาบไว้ที่บน เรือนเพื่อบอกให้ทราบว่าไม่ต้องตามตัวหญิง สาวคืน เมื่ออยู่กับเจ้าบ่าวอีกระยะหนึ่งเป็น เวลา เดือน เดือน หรือ ปี สามารถมาขอ ขมาโทษและจัดพิธีเลี้ยงแขกและผีบ้านให้ ทราบ
3ประเพณีในการจัดงานศพ มีลักษณะ พิเศษคือ เมื่อทำพิธีเผาศพแล้วจะต้องเชิญ วิญญาณผู้ตายมาอยู่ที่มุมุผีเรือน เพื่อ ให้ผีเรือนช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลาน สืบไป
4ประเพณีที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วย โดยเชื่อว่าความเจ็บป่วยอาจเกิดมาจากผี ป่า ผีนา ผีน้ำ ผีฟ้า หรือ ผีมูล ผี ตระกูลก็ได้ จึงเกิดแนวปฏิบัติในการรักษาด้วย หมอเยา ที่จะติดต่อเดพื่อหาสาเหตุและ ความต้องการของผีให้ผู้ป่วยพ้นจากอาการเจ็บ ป่วย 
ภาษา
ภาษาของไทโซ่อยู่ในกลุ่มตระกูล ภาษามอญ-เขมร มีความแตกต่างไปจาก กลุ่ม ไท-ลาว ตัวอย่างภาษาในกลุ่มเครือญาติ เช่น
1.พ่อ
ภาษาโซเรียกว่า
อึมเปี๊ยะ
2.แม่
"
อึมเบะ
3.พี่ชาย
"
อาย
4.พี่สาว
"
เอย
5.น้องชาย
"
แซม
6.น้องสาว
"
แซมกามู
7.พี่ชายแม่
"
เตาะ
8.พี่ชายพ่อ
"
อาแจ๊ะ
9.น้องชายแม่
"
นั๊วะ
10.น้องชายพ่อ
"
อายี่
11.น้องสาว พ่อ, แม่
"
อาเีย
12.ย่า, ยาย
"
เนยอ๊อะปู
13.น้องชายพ่อแม่ที่ยังไม่แต่งงาน
"
อาแจ๊ะกอง

การปรับปรน ในสังคมปัจจุบัน
การปรับปรนในสังคมปัจจุบันพิจารณา ได้ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1ใน ด้านการเมือง ความคิดในเรื่องอำนาจทางการเมือง ชาวไทโซ่มีความสนใจที่จะได้ตำแหน่ง ทางการเมืองระดับท้องถิ่นไม่สูงนัก การแข่ง ขันเพื่อเป็นผู้นำ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ไม่ รุนแรง โดยเฉพาะความคิดเรื่องความโดดเด่นของ กลุ่มชาติพันธุ์(Ethancentri Cirmไม่สูง เช่น กลุ่ม ผู้ไทย กลุ่มไทอีสาน การรวมกลุ่มชาวไทโซ่ เพื่อต่อสู้อำนาจการเมือง เช่น สมัครสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจึงยังไม่มี ขณะเดียวกันก็มี ความเชื่อเรื่องผู้นำในกลุ่มของตนสูง ดัง นั้นการปรับปรนเข้าสู่ระบบการเมืองในปัจจุบัน ยังไม่มากนัก
2ในด้านสังคม- การศึกษา ชาวไทโซ่เห็นว่าการลงทุนทาง การศึกษาเป็นการลงทุนสูง ไม่สอดคล้องกับ ฐานะของตนซึ่งค่อนข้างยากจน จึงนิยมส่ง บุตรหลานเรือนในระดับการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วน ใหญ่ แม้ในระดับมัธยมจะมีบ้างแต่ก็ไม่ นิยมส่งเรือนต่อในระดับอุดมศึกษา จึงปรากฏว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน .สกลนคร มี กลุ่มไทโซ่ไม่มากนัก ผู้ได้ปริญญาในหมู่ บ้านจึงมีไม่ถึงร้อยละ อย่างไรก็ ดีชาวไทโซ่จำนวนหนึ่งนิยมส่งบุตรหลานเข้า รับการศึกษาในวัดโดยการบวชเรือน ซึ่งเป็น วิธีหนึ่งในการปรับตัวให้มีความรู้ทาง โลกและทางธรรม
ชาวไทโซ่มีความเชื่อ ในระบบผู้นำที่เป็นเครือญาติสูง โดยเฉพาะ ในกลุ่มสกุลเดียวกันหรือที่เรียกว่า สายผี เดียวกัน สังคมของไทโซ่จึงเป็นสังคมที่มี ความอบอุ่นในระบบเครือญาติมากกว่าการอบ อุ่นเพราะความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตเช่นนี้ จึงทำให้การปรับปรนตามระบบสมัยใหม่น้อย กว่ากลุ่มเผ่าพันธุ์อื่น 

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file1/l4.html


เข้าชม : 9394 ครั้ง
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร 5 อันดับล่าสุด

      พิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนคร 23 / ก.พ. / 2556
      สัญลักษณ์จังหวัดสกลนคร 29 / ส.ค. / 2554
      อินทนิลน้ำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร 5 / เม.ย. / 2554
      ชาวไทยโซ่ 24 / มี.ค. / 2554
      แหล่งประมงลำน้ำสงคราม 24 / มี.ค. / 2554ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 22:49:33
ขอบคุณนะคะ มีประโยชน์กับเรามากๆเลยค่ะ ^ ^
โดย : piyanat.pm@gmail.com    ไอพี : 182.232.59.181

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


THE LIVABLE Hotel โรงแรม เดอะ ลิวาเบิล ที่พัก ตั้งอยู่ที่ หน้าวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

กิตติวัฒน์2 ห้องพักเดี่ยว 24 ชม.
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

หอชายพักภัทรภร
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน

ไพบูลย์มิลเลอร์ โรงงานผลิต เครื่องสีข้าว เครื่องสีข้าวกล้อง โรงสีข้าวชุมชน โรงสีโครงการ เครื่องบดแกลบ สกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม สกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

โรงแรม ที่พัก ห้องพัก ตาฟ้า เรสซิเดนซ์ TAFAH Residence ห้องพักหรูระดับพรีเมี่ยม ที่พักรายวัน ห้องเช่ารายเดือน แห่งใหม่ในตัวเมืองสกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

บ้าน ชมจันทร์ รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม.พร้อมบริการ
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

กรองกาญจน์ แมนชั่น สกลนคร ห้องพักสะอาด ใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน

บัวสว่าง รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™