ประเพณีเซิ้งผีตาโขน-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

ประเพณีเซิ้งผีตาโขน
งานประเพณีและเทศกาลประจำอำเภอ
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 101421ครั้ง


เซิ้งผีโขน บ้านไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร


          ผีโขน หมายถึง  การแต่งหน้ากากคล้ายหัวโขน  คือแต่ง หู ตา  จมูก  ปาก  ให้น่ากลัวคล้ายผี ไม่เพียงปต่เท่านั้นยังจัดทำทรงผม เครื่องห่อหุ้มร่างกายให้รกรุงรัง คล้ายผีมากขึ้น เป็นงานบุญเฉพาะอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครน

ผีตาโขน  หมายถึง  การละเล่นของงานบุญหลวงซึ่งเป็นงานบูญเฉพาะท้องถิ่นของ  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย และยังเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องส่งพระเวสสันดร กลับพระนคร  โดยพวกผีตาโขน  จะร่วมขบวนตามมาส่งเสด็จซึ่งเป็นขบวนสุดท้าย     ในสมัยก่อนเรียกว่า  "ผีตามคน"  พอนานเข้าก็เพี้ยนมาเป็น "ผีตาโขน"  ดังที่ใช้เรียนในปัจจุบันผีโขนเกิดจากความเชื่อของชนเผ่าหนึ่งในจังหวัดสกลนคร คือ เผ่าไทอีสาน  ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งในจำนวน  6  เผ่า  ของจังหวัดสกลนคร  ซึ่งประกอบไปด้วย  เผ่าย้อ  เผ่ากะเลิง  เผ่าภูไทย   เผ่าโส้  และเผ่าไทยอีสาน   การเล่นผีโขน  บ้านไฮหย่อง  จึงสืบมรดกวัฒนธรรมประเพณีต่อกันมา ดังปรากฎว่า บรรดาผีมเหสักข์หลักเมือง  ในบ้านไฮหย่องมีชื่อว่า  "ผีจันต์" อยู่ในกลุ่มผีระดับสูงด้วย ที่เข้าร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร
ปัจจุบันเผ่าไทอีสาน ที่บ้านไฮหย่อง  จ.สกลนคร ยังสืบทอดการแสดงผีโขนต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีผีโขนบ้านไฮหย่อง  ตรงกับวันขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  4 ซึ่งเป็นวันจัดขบวนแห่ผีโขนที่ยิ่งใหญ่

จุดประสงค์การแสดงผีโขน

 1. เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี การบำเพ็ญกุศลของพระเวสสันดรชาดกในอดีตกาล เพื่อเป็นข้อเตือนใจว่า การเป็นคนดีมีคุณธรรมมีน้ำใจเกื้อกูลต่อผู้อื่น  เสียสละ  บริจาค ให้อภัยซึ่งกันและกัน แม้กรณีทั้งภูตผีปีศาจ ก็ยังแซ่ซ้องสรรเสริญ เข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองด้วย
 2. เพื่อเป็นการบอกบุญ พุทธศาสนิกชน ผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา  ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำบุญบริจาคทานก่อนถึงวันงานประเพณีบุญมหาชาติ  โดยใช้ผีโขน แห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ
 3. ผีโขน  เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญมหาชาติที่สำคัญ  ซึ่งทำให้งานเกิดความครึกครื้น สนุกสนาน
 4. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ในหมู่ญาติมิตร  เพื่อนฝูงในรอบหนึ่งปี  ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันกลับคืนสู่มาตุภูมิของคนในหมู่บ้าน เพื่อร่วมพิธีในการแสดงผีโขนการประกอบพิธี

 1. ก่อนที่ผีโขนจะนำขบวนเพื่อไปบอกบุญตามหมู่บ้านต่างๆ  จะต้องคาระวะต่อศาลเจ้าปู่เมืองหาญ   ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่เคารพบูชา  ของคนในหมู่บ้านไฮหย่อง
 2. การร่วมพิธีของผีโขนจะมีห้วหน้าผีเป็นผู้ควบคุมโดยใช้เชือก ล้อมผีโขนไว้เพื่อไม่ให้แตกกลุ่มไปรบกวนชาวบ้านที่ร่วมขบวนแห่
 3. ในขณะที่เคลื่อนขบวนแห่ จะมีหัวหน้าผีเป็นผู้ร้องนำ ซึ่งเรียกว่า  "การเซิ้งผีโขน"  และผีโขนจะร้องตามหัวหน้าทีละวรรค  เนื้อหาคำเซิ้งจะมีลักษณะเป็นกาพย์  เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิทานสอนใจ  คติเตือนใจ  เป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ฟัง
 4. การเซิ้งผีโขน จะมีเครื่องดนตรีประกอบการเซิ้ง  ได้แก่   กลองตุ้ม  ฉิ่ง  ฉาบ หมากจันทร์

          ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผีโขนบ้านไฮหย่อง ต.พังโคน จ.สกลนคร กับ ผีตาโขน อ.ด่านซ้าย  จ.เลย          

 1. ความแตกต่างของขบวนแห่   ผีโขนบ้านไฮหย่อง  เป็นขบวนแห่ที่มีอยู่เพียง 3 - 4 ขบวน  ซึ่งคงความเป็นงานบุญแบบโบราณ แต่ผีตาโขน  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  เป็นขบวนที่ใหญ่มาก มีการตกแต่งสีสันของขบวนแห่ต่างๆ  ให้สวยงาม มีขบวนแห่ที่ยาวมาก นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนผีตาโขน  การประกวดการเต้นผีตาโขน   และเป็นงานประจำปีของอำเภอ
 2. ความแตกต่างของบทเซิ้งผีโขน   บ้านไฮหย่องจะมีบทเซิ้งผีโขนแต่ผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจะไม่มี
 3. รูปแบบการเตรียมงาน  บ้านไฮหย่องจะมีการเตรียมงานล่วงหน้าประมาณ 45 วัน โดยมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อมอบหมายหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละคน  แต่  อ.ด่านซ้าย จ.เลย นั้นประเพณีผีตาโขนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและถือเป็นงานประจำปีของอำเภอ ดังนั้นการเตรียมงานจึงต้องมีหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมนอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก

ภาคนิพนธ์ของ อรอุมา  วิสุกัน
สถาบันราชภัฎสกลนคร
กันยายน 2542

          การเซิ้งผีโขนอำเภอพังโคน

การเซิ้งผีโขนเป็นการเซิ้งในงานประเพณีบุญมหาชาติ หรือบุญพระเหวด หรือบุญพระเวสสันดร ของชาวบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 เดือน 4 ของทุกปี ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเซิ้งผีโขนไว้ดังนี้การเซิ้งผีโขนเป็นการละเล่นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนการเซิ้งบ้องไฟหรือเซิ้งแบบอื่น ๆ ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านไฮหย่องเล่าว่าปางเมื่อพระเจ้าสนชัย พระบิดาของพระเวสสันดร เสด็จไปเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครนั้น ได้จัดขบวนแห่มากมาย ในบรรดาขบวนแห่นั้น ได้มีเทวดา มนุษย์ สมณะชีพราหมณ์ รวมทั้งผีต่าง ๆ เข้าร่วมขบวนแห่ โดยที่พวกผีต่าง ๆ เหล่านั้นได้ไปขอผ้านุ่งห่มของพระศรีอริย์เจ้า ซึ่งท่านไม่ใช้นั้นมาห่อหุ้มร่างกาย เพื่อปกปิดส่วนที่น่ารังเกียจ เข้าร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร การเล่นผีโขนจะทำก่อนบุญมหาชาติ พวกที่เล่นผีโขนจะต้องเป็นผู้ชายล้วน ๆ จะพากันจัดแจงหาเครื่องดนตรี หน้ากากผี เสื้อผ้า รวมทั้งดาบผีโขน พอได้ครบแล้วก็จะนัดวันรวมกัน มีหัวหน้าเป็นผู้นำออกเรี่ยไรจุตุปัจจัยตามหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อนำมาสมทบในงานบุญมหาชาติ นิยมทำก่อน 5-6 วัน พอถึงวันบุญ พวกผีโขนก็จะออกเรี่ยไรตามหมู่บ้านของตนเอง การเต้นของผีโขน ขบวนที่แห่ไปตามที่ต่าง ๆ นั้น ไม่จำกัดรูปแบบ จะเดินไปเต้นไปตามเสียงดนตรี เต้นไปตามชอบใจ คือทำตัวให้เหมือนผีมากที่สุด และจะมีบทร้องเซิ้งเป็นกาพย์ ซึ่งมีผู้ร้องนำและผู้ร้องตามหลายคน ในตอนเชิญพระเวสสันดรนั้น คณะกรรมการก็จะจัดพวกผีเข้าร่วมขบวนแห่ โดยเอาเชือกผูกเป็นวงผีจะอยู่เฉพาะในวงเชือกเท่านั้น พอแห่ไปถึงวัดเป็นอันเสร็จงาน พวกผีเหล่านั้นก็จะพากันเอาหน้าผีนั้นไปเก็บไว้ จะไม่นำมาสวมเล่นอีกเลย จนกว่าจะถึงบุญมหาชาติในปีต่อไป ( การแสดงผีโขน, ผู้ที่แต่งเป็นผีผู้ชายต้องให้ครบ 6 ปี ส่วนผู้ที่แต่งเป็นหญิงต้องให้ครบ 3 ปี ถ้าครบเชื่อว่าจะได้บุญกุศล ถ้าไม่ครบเชื่อว่าจะกลายเป็นเปรตเมื่อตายไปแล้ว) การแต่งตัวของผีโขน หน้าผี ทำจากต้นนุ่น ( ไม้งิ้ว) ขุดเป็นรูปหน้ากว้างประมาณ 30 ซม. คือจะกว้างจากหัวไหล่ซ้าย ไปหัวไหล่ขวา ยาวประมาณ 50 ซม. คือจะยาวถึงสะดือ หรือเอวแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล หน้าผีจะวาดให้เป็นรูปผีน่ากลัว ตาจะโต ฟันจะใหญ่ จมูกจะโด่ง ใบหูใหญ่ทำด้วยสังกะสีเป็นรูปสามเหลี่ยม พอสมควรกับหน้า ผมจะทำจากเชือกปอกกล้วยที่แห้งแล้ว นำมาถักเปียใส่เข้ากับหน้าผี ผมยาวถึงน่อง หรือตาตุ่ม เสื้อ ทำจากผ้าสบงจีวรเก่าของพระสงฆ์ที่ไม่ใช้แล้ว ไปขอมาจากพระที่วัด ตัดเป็นเสื้อคอกลม แขนยาว ลำตัวของเสื้อจะยาวไปถึงตาตุ่ม ย้อมเป็นสีเหลืองอมดำ หรือสีม่วงเหลือง ดาบ ทำจากไม้นุ่น ( ไม้งิ้ว) ให้โตพอเหมาะมือ ตรงปลายดาบทำให้เหมือนกับอวัยวะเพศของชาย และนิยมทาสีแดงตรงปลายและใส่ผมเข้าไปด้วย เครื่องดนตรี เป็นเครื่องดนตรีที่หาได้ง่าย ๆ จากพื้นบ้าน และนิยมเอาเครื่องใช้ของสัตว์มาทำเป็นเครื่องดนตรี ที่สำคัญคือ กลอง ทำจากหนังควาย จัน หรือ โปง ลักษณะคล้ายกระดิ่งนำมามัดรวมกันเป็นพวงใช้สั่นให้เข้ากับจังหวะ มีเสียงกังวาน ( สมัยก่อนใช้คล้องคอวัวควาย) ในการนำมาเล่นจะใช้หลาย ๆ พะวง เป็นเครื่องดนตรีเอกของการเล่นผีโขน พิน หรือ ซึง ใช้ดีดเข้าจังหวะ หรือบทเซิ้ง มี 3 สาย เขาะ หรือ เกาะ ที่ใช้แทนเสียงดนตรีได้ ข้างในมีลูกทำให้เกิดเสียง…”


 

สกลนครไกด์ขอร่วมสืบสานเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวสกลนคร  คะ

ขอบคุณที่มาคะ

http://province.m-culture.go.th/sakonnakhon/kone.htmlเข้าชม : 101421 ครั้ง
งานประเพณีและเทศกาลประจำอำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      วันเข้าพรรษา 29 / มิ.ย. / 2555
      ประเพณีวันอาสาฬหสัการะสังเวชนียสถานที่ส่องดาว วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว 21 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดสกลนคร 21 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 21 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีบุญข้าวสาก ประเพณีบุญเดือนสิบของชาวจังหวัดสกลนคร 21 / มิ.ย. / 2554ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:02:35
อรอุมา เขียนได้ดีมาก


ส่วนหนึ่งที่เขียนได้ดี ผมเห็นอรอุมา ตอนเด็กเอรอุมา ผูกพันกับวัด และประเพณี


เป็นเด็กตัวผอมๆ ชอบไปวัดใส่บาตร น่ารักมาก

ทำได้ดีมากน้อง
โดย : chavisra18@hotmail.com    ไอพี : 110.171.41.32


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:13:57โฮ้ เฮาโอ เฮาโอ ผีโขน

มาฮอดนนี่แม้นที่เฮือนไผ

เฮ์อนผู้ได สูงใหญ่ อาดลาด

บ่ ได้เหรียญบาท หลาน น้อยบ่อหนี

ตาเป็นผี กะ ซินำมาหลอก

ป้าทานแล้วให้แข่วบ้าดำ

ลุงท่าน แล้วใ ห้ .....คำแห่ผีโขน แว่วกังวานอยู่เสมอ
มันเป็นจิตวิญญาณ ของคนบ้านไฮหย่อง มันเป็นวิถีชีวิต เป็นกลยุทธ์วิธี ทำให้คนเกิดความรักความสามัครคี ทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหน่อ บ้านเรา

โดย : chavisra18@hotmail.com    ไอพี : 110.171.41.32


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:02:05
คิดฮอด เด้หมู่พวกเดือน สี่แห่ผีโขน

คิดฮอดเด้กลอง โทน ตีดังตึมตัม

ยามกรรมเก่ามาซ้ำ จังห่างมาไกล

จักมื้อไดซิได้ หวนคืนเมือบ้าน

หมู่พวกเอ้ย มื้อหนึ่งเฮาซิคืนเมื่อบ้าน แห่ พระเวสฯ นำกัน

ความสัมพันธ์ก่อนกี้ บ่ได้ลืมลา

บ่ทถ่าชาติหน้า ชาตินี้ เฮาสิเมือ

เอาเถาะนา บ่ ตายพ้อ หน้ากันแท้ ๆ


สำเนียงอีสนานะครับ

คนไกลบ้าน 2516โดย : chavisra18@hotmail.com    ไอพี : 110.171.41.32


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:04:18
คิดถึงชาวบ้านภูเงินมาก ตั้งใจจะกลับเหมือนกันแต่ปีนี้ก็ไม่ใด้กลับเหมือนเดิม ณัฐวุฒิ กำเพช็ร
โดย : www.M-brand@hotmail.com    ไอพี : 180.183.86.84


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:56:51
ทำให้คิดถึงบ้านมากเลยไม่ใด้กลับห้าปีแล้ว
โดย : www.M-brand@hotmail.com    ไอพี : 180.183.86.84


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:23:42
ทำให้คิดถึงบ้านมากเลยไม่ใด้กลับฬฮหย่องมา สามปีแล้วปีหน้าต้องกลับให้ได้
โดย : saunpa@hotmailbcom    ไอพี : 101.109.6.69


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:44:51
ดีครับคุณอรอุมา
โดย : promrian_s@hotmail.com    ไอพี : 58.9.135.216


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:50:29
สุดยอดเลยคับ
โดย : เยี่ยมคับ    ไอพี : 223.204.57.101

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


THE LIVABLE Hotel โรงแรม เดอะ ลิวาเบิล ที่พัก ตั้งอยู่ที่ หน้าวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ล้าง อัดฉีด สปารถยนต์ ล้างตู้แอร์ ล้างเครื่อง รุต คาร์เซอร์วิส สกลนคร
คาร์แคร์ ล้างอัดฉีดรถยนต์

เกรียงไกร ฮาร์ดแวร์ ศูนย์รวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด ราคาถูกใจ
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

อินทนิล คอฟฟี่
ร้านอาหาร สวนอาหาร

ThaiWeber สร้างรายได้ง่ายๆออนไลน์ วันละ 1000 กับ Social Network
อื่น ๆ

โรงแรม เจ.พี.เค.แมนชั่น สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

โรงแรม เดอะลักซูรี สว่างแดนดิน สกลนคร บริการห้องพักรายวัน ช่วงรับปริญญา โรงแรมสว่างแดนดิน ที่พักสวา่างแดนดิน
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ รับปรึกษาเรื่องโภชนาการ ร้านใส่ใจ ร้านสุขใจ โทร.081-1834492
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

หอพักหญิง พุทธรักษา-ราชาวดี
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™