เผ่าไทกะเลิง -รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

เผ่าไทกะเลิง
ประเพณีประจำจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 12919ครั้ง


ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเลิง  

  
       กะเลิง หรือ ข่าเลิง  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในหกเผ่าที่อยู่อาศัยในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ผู้ไทหรือภูไท  ไทโส้  ย้อ  โย้ย  ลาวและกะเลิง  หมู้บ้านที่มีชาวกะเลิงเป็นชนกลุ่มใหญ่ในเขตอำเภอกุดบาก ได้แก่ บ้านกุดแฮด  บ้านบัว  บ้านทรายแก้ว  บ้านหนองสะไน  บ้านโพนงาม  บ้านหนองค้า  บ้านนาขามและบ้านกุดบากซึ่งมีเผ่ากะเลิงปะปนไทย้อ   ประวัติความเป็นมากะเลิงได้มาจากการบอกเล่าต่อๆกันมาของผู้เฒ่าผู้แก่บ้าน กุดแฮดผสมผสานกับเหตุการณ์ณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกะเลิง ทำให้สันนิษฐานถึงถิ่นดั้งเดิมและการอพยพดังนี้

 

      ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( พ.ศ. 2367-2394 ) เจ้าอนุวงค์ผู้ครองนครเวียงจันทน์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ( ประเทศลาว ) ซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของไทยในขณะนั้น ได้ยกทัพเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้อุบายหลอกลวงเจ้าเมืองรายทางว่าอังกฤษยกทัพเรือมาตีไทยและทางไทยขอเจ้าอนุวงค์ให้ยกทัพมาช่วย จึงไม่มีผู้ใดขัดขวาง จนทัพเจ้าอนุวงค์ล่วงมาถึงเมืองนครราชสีมา เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้พระยาบดินทร์เดชา ( สิง ) ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ กองทัพไทยตีได้เมืองเวียงจันทน์ล้านช้างรวมทั้งเมืองมหาชัยกองแก้วซึ่งเป็นเมืองบริวาร เมื่อวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย จ.ศ.1196 ( พ.ศ. 2377 ) และได้กวาดต้อนผู้คนเข้ามายังประเทศไทย ในการกวาดต้อนผู้คนในครั้งนั้นได้มีการกล่าวถึงกลุ่มชนเผ่ากะเลิง ดังปรากฏในเอกสารพื้นเวียงของจารุบุตร เรืองสุวรรณ ตอนหนึ่งว่า

 

                ฝูงใด      เป็นพี่น้องพลัดพราก        หนีกัน

 

                เขาก็       นำกุมเอากวาดต้อน         เมือเลี้ยง

 

                ฝูงหมู่     ชาวกะเลิงข่าออกกะชอน  ขัดง่อน

 

                เขาก็      เต้นไต่ก้อนผาขึ้น  ฮอดดอย

 

                ไปลอดลี้ตนอยู่    ภูซัน

                เขาก็      นำเอากันผูกมือ    เมือไว้

 

 
        นอกจากนี้เหตุการณ์ในสมัยสงครามปราบฮ่อที่ก่อความไม่สงบที่เมืองเชียงขวาง ทุ่งเชียงคำระหว่าง พ.ศ. 2426-2430 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการอพยพชนในประเทศลาวเข้ามายังประเทศไทย รวมทั้งชนเผ่ากะเลิงได้อพยพเข้ามาอาศัยในเขตเมืองสกลนคร สมัยพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคำ ) เจ้าเมืองสกลนครขณะนั้น พ่อเฒ่าเป           ศรีมุกดา  พ่อเฒ่ากะเลิงบ้านกุดแฮดได้กล่าวเป็นบทกลอนถึงหลักแหล่งดั้งเดิม ( นายเป  ศรีมุกดา : 2538 ) ว่า

 

                อมพุทโธ   นะโม   เป็นเค้า   มาซิเล่า   ย้ายถิ่นดินแดน

 

                ฝูงตาแสง   ซุมกันเหมิดหมู่   เดิมเคยอยู่เมืองมหาชัย

 

                อยู่ดลไป   มันสิลำบาก   มันสิยากแก่หมู่เสนา

 

                ศรีมุกดา   เดินทางมาก่อน   มาพักผ่อนอยู่ฮ่มโพศรี

 

                ประวัติมีว่าโพธิ์สามต้น   โททุมพลเดินทางนำหน้า

 

                หน่อยบ่ซ่า   คนแล่น   นำหลัง ......................

 

                เมื่อชาวกะเลิงอพยพมาอยู่ในเขตสกลนคร ได้แยกย้ายเพื่อทำมาหากิน โดยมีผู้นำคือ ศรีมุกดา จำวงศ์ลา  โททุมพล  ซึ่งชื่อบุคคลเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นนามสกุลของชาวกะเลิงบ้านกุดแฮด ซึ่งตอนแรกนั้นตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณห้วยกุดแข้หรือคาวแข้ ( ปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านหนองสะไน ) หลังจากนั้นกลุ่มศรีมุกดาและจำวงศ์ลาได้อพยพ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีต้นน้ำไหลมาจากยอดภูหนอง ชื่อว่า กุดแฮด จึงได้เรียกนามหมู่บ้านตามถิ่นที่อยู่ มาจนถึงปัจจุบัน  ในส่วนการปกครองหมู่บ้าน  พ่อเฒ่าเครื่อง  พองพรหมและพ่อเฒ่าพรม  ศรีมุกดา ได้ร่วมรำลึกถึงผู้ปกคอรงหมู่บ้านกุดแฮดตามลำดับ คือ

 

                1. นายพุทธวงศา      จำวงศ์ลา

 

                2. พ่อบ้านจูม         ศรีมุกดา

 

                3.กำนันหมื่นน้อย

 

                4. กำนันคำผล        ศรีมุกดา

 

                5. พ่อบ้านคำปิว       ศรีมุกดา

 

                6. กำนันลือฤทธิ์       ศรีมุกดา

 

                7. พ่อบ้านสอน        จำวงศ์ลา

 

                8. พ่อบ้านตรี         ศรีมุกดา

 

                9. พ่อบ้านบล         ศรีมุกดา

 

                10. พ่อบ้านทองใบ     โททุมพล

 

                11. นายสง่า          จำวงศ์ลา   ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ 4  คนปัจจุบัน

 

                12. นายทองทวี        จำวงศ์ลา   ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ 7  คนปัจจุบัน     

                13. นายธวัช          จำวงศ์ลา   ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ 9  คนปัจจุบัน

ขอบคุณที่มาคะ

http://www.pongrang.com/web/data/a4/04/revival.snru.ac.th/race/20.htmเข้าชม : 12919 ครั้ง
ประเพณีประจำจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      ประเพณีสงกรานต์ 22 / มี.ค. / 2555
      เผ่าไทกะเลิง 8 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีแซงสนัมประจำมะกอ ระหว่างเดือน 4 - 5 (เดือน มีนาคม - เมษายน) 24 / มี.ค. / 2554
      ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์ 24 / มี.ค. / 2554
      เผ่าไทกะโซ่ หรือไทยกะโซ่ หรือโซ่ 11 / มี.ค. / 2554ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 17:46:15
ได้ค่ะ
โดย : yaitingtong    ไอพี : 113.53.105.77


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:20:28
สามมารถโพดรูปของเราเข้าได้ไหม?
โดย : khampun2523    ไอพี : 125.26.226.229

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


AP ออโต้คาร์ รถยนต์มือ 2 สภาพเยี่ยม จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand ซื้อรถมือสอง หารถมือสอง รถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ วันทูคาร์
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

อาทิตย์แอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์บ้าน อะไหล่แอร์บ้าน จำหน่ายแอร์บ้าน สกลนคร โทร. 042-711186
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ร้านอาหารดิออเรนจินา(The OranGina) โรงแรมเอ็มเจ สกลนคร
ร้านอาหาร สวนอาหาร

โตโยต้าชัวร์ สกลนคร
คาร์แคร์ ล้างอัดฉีดรถยนต์

เม็ดทราย ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

วนาลี ตะวัน ภูผา รีสอร์ท ที่พักสไตล์โฮมสเตย์ บ้านไม้ทั้งหลัง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

รับจำนอง บ้านและที่ดิน รับจำนำทะเบียนรถยนต์ โทร.086-4556529
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

รัตนา รีสอร์ท รีสอร์ทมาตรฐาน ราคาถูกใจ โรงแรม ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

โรงแรม เอ.พี เพลส สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™